Rekabet Kurumu Medya Platformlarını İnceliyor!

Rekabet Kurumu Medya Platformlarını İnceliyor!

Rekabet kurumu Dijital medya platformlarını reklam üzerine incelemeye aldı! Facebook, Google, Twitter ve İnstagram gibi dijital medya platformları, reklamlar üzerine Rekabet Kurumu tarafından incelemeye alındı. Kurum söz konusu pazardaki oyuncuların paylarını, verileri nasıl kullandıkları ve lehlerine durum oluşturup, oluşturmadıklarını ele alacak. Böylece sektörün de bir fotoğrafı çekilmiş olacak. Rekabet karşıtı endişeler ve aksaklıklar görülürse, kurul tavsiyeleriyle yasal düzenlemelerin de önü açılmış olacak.

Günümüzde teknolojinin ve internetin gelişmesi, birçok değişikliği de beraberinde getirdi. Bunlardan bir tanesi de reklam üzerine. Dolayısıyla artık gelenekselden, online seçeneklere doğru yol alan reklamlar da incelemeye alındı.

Bununla beraber söz konusu incelene yalnızca sosyal medya platformlarını kapsamayacak. Online reklamlarda pazarın fotoğrafı da çıkartılacak. Böylece rekabet endişesi olup, olmadığı da ele alınacak. İçlerinde İnstagram, Twitter, Google ve Facebook’un da yer aldığı sosyal medya platformları ile arama motorlarının, rekabet endişelerine neden olup, olmadığı hususu gerçekleştirilen inceleme sonucunda meydana çıkacak.

Soruşturma da Açılabilir

Söz konusu sektörün incelenmesiyle birlikte şu gibi alanlar inceleme için ele alınacak;

  1. Veri temini ve kullanımı
  2. Birlikte satış uygulamaları
  3. Dikey bütünleşik şekilde faaliyette bulunan teşebbüslerin, reklam alanları sunumu, ihale edilmesi veya fiyatlandırılmasında hizmetleri lehine ayrım gösteren uygulamalar ya da şartlar öne sürülebilmesi
  4. Şeffaflık Sorunları

Şayet inceleme ardından rekabet karşıtı endişeler, aksaklıklar meydana çıkarsa, kurul tarafından tavsiyelerle yasal düzenleme yapılabilecek. Gereken durumlarda rekabet ihlali yapan firmalara soruşturma da açılabilecek.

46 Milyon İnsana Reklam Ulaşıyor

İnternet ve sosyal medyanın gelişmesiyle beraber, reklamcılık da dijital sektöre kaymaya başladı. Bu kapsamda ortaya çıkan dijital reklamcılık, toplam payını hızlı biçimde yükseltmekte. 2013 yılında dijital reklamcılık üzerinde toplam reklam harcamaları incelendiğine, payın %19,48 olduğu görülmekte.

2020 senesine bakıldığında ise yalnızca ilk 6 ay kapsamında oranın %55,3 olduğu görülmekte. 2020 yılının ilk yarısı çerçevesinde toplam medya ve reklam yatırımları İnteraktif Reklamcılık Derneği tarafından elde edilen verilere kapsamında 7,9 milyar Türk Lirası. Rakamın 3,4 Milyar Türk Lirası gibi büyük bir kısmı da dijitalden alındı.

Bilindiği gibi Dijital 2020 Türkiye Raporu, İnstagram’ın ülkemizde 46 Milyon, Facebook’da ise 37 Milyon kişiye reklam ulaştırdığını göstermekte. Böylece Türkiye Facebook dünya sıralamasında da 12. konuma çıkmakta.

İnstagram’a bakılacak olursa, global çapta ortalama hedef kitle potansiyeli %20 civarında. Ancak ülkemizde %68,4 gibi çok büyük bir oran söz konusu. Böylece İnstagram için dünyada hedef kitle erişim oranı listesinde birinci konuma ulaşılmakta. Herkesin de bildiği üzere Facebook ile Google tarafından verilen hizmetlerin, çoğu hizmeti ücretsiz şekilde pazarlanmakta.  Dolayısıyla kullanıcı kişilerden de ücret talebinde bulunulmuyor.

Arka plana bakıldığında ise kullanım bedeli şeklinde kullanıcılar, kişisel verilerini sunmakta. Sosyal medya platformları da verileri toplayarak, kullanımını gerçekleştirmekte. Böylece milyar dolar ölçüsünde gelir kazanılmakta.

Doküman, Bilgi Talebinde Bulunulacak

Online reklam pazarı incelendiğinde, global kapsamda da aktivite gösterebilen Twitter, İnstagram, Facebook ve Google gibi firmaların,

  1. Pazardaki konumu,
  2. Potansiyel ve mevcut rakiplerin durumu,
  3. Sahip oldukları pazar gücü ölçüsü,
  4. Söz konusu gücün kaynakları,

Gibi bilgiler aşikâr olacak. Rekabet Kurumu doküman ve bilgi talep etmeye de başlıyor.

Farklı Ülkeler Yasa Hazırladı

Online reklamlar tüm dünya tarafından takip edilmekte. Bu kapsamda Avustralya, İngiltere, Fransa ve Almanya ilgili çalışmalara başladı. Meydana gelen raporlarda Facebook ile Google’un hem sektör hâkimiyeti vurgulandı, hem de burada olası rekabet problemlerinden bahsedildi. Dijital Marketler Yasa Tasarısı da Avrupa Komisyonu tarafından hazırlandı.


Yorum Yapwidget-1

MAIL ADRES

info@sosyalat.com

widget-2

TELEFON

0850 307 54 67